TPAO Akçakoca Doğal Gaz Arama ve Üretim Projeleri Zemin Etüt Çalışmaları, Düzce

Proje İsmi
TPAO Akçakoca Zemin Etüt Çalışmaları

Proje Yeri
Akçakoca – Düzce / TÜRKİYE (Batı Karadeniz)

Çalışma Tarihleri
7 Ağustos 2007 – 28 Ağustos 2007

İlgili Organizasyonlar

 • TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (İşveren)
 • GEOS Geoteknik ve Sondajcılık Ltd.
 • ENAR Mühendislik, Mimarlık ve Danışmanlık Ltd.
 • AY-ER Harita, İnşaat, Bilgisayar, Turizm, İth., İhr., San. ve Tic. Ltd.
 • İstanbul Denizcilik ve Sörvey Hizmetleri
 • İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Çalışmaların Kapsamı
19 Temmuz’da imzalanan sözleşme sonrasında, 7 Ağustos’ta Akçakoca’ya varılmış ve çalışmalar başlamıştır. Jeoteknik çalışma ve sonucunda hazırlanacak rapor için, GEOS Şirketi ve ENAR Mühendislik, Mimarlık ve Danışmanlık ile iş birliğine gidilmiştir ve aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

 • Belirlenen lokasyonlarda, deniz tabanından itibaren 120 m derinliğe kadar, jeoteknik veri elde etmek için zemin etüt çalışmaları ve laboratuvar analizleri yapılmıştır.
 • 95 m derinlikte kurulacak olan Akçakoca Açık Deniz Platformu’nun dizaynı için yeterli bilgi sağlamak üzere jeoteknik çalışma yapılmıştır.
 • Sondaj boruları ile her 3 m derinlikte toprak örnekleri alınmış ve analiz edilmek üzere, İTÜ İnşaat Fakültesi, Zemin Mekaniği Laboratuvarı’na gönderilmiştir.
 • 14 Ağustos’ta sondaj çalışmaları bitirilmiştir.
 • Sondaj çalışmaları beş ayrı noktadan demirleme özelliğine sahip düz dubamız Seka Ak-2 üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, çalışmalarda Reis-6 ve Vega-3 römorkörü kullanılmıştır.
 • Seka Ak-2’in sahilden yaklaşık 14 km açıkta hassas olarak yerleştirilmesi ve bölgenin batimetrik haritasının hazırlanması çalışmaları AY-ER firmasına yaptırılmıştır.
 • Sondajlar darbeli (shell and auger) ve döner (rotary) sondaj tekniğiyle yapılmıştır.
 • Yapılan saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda 28 Ağustos’ta, aşağıdaki maddeleri içeren ayrıntılı Jeoteknik Rapor sunulmuştur:
 1. Bölgenin genel jeolojisi ve araştırma sahasının jeolojisi
 2. Araştırma sahasının zemin profili
 3. Zemin profilini oluşturan tabakaların litolojik-jeoteknik özellikleri
 4. Zemin parametreleri
 5. Kazık çapı ve boyu
 6. Sahanın depremselliği

 

Tüm soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.

© Copright 1995 - 2022 | Aras Marine Deniz İnşaat